DUŽINSKO-ŠIRINSKI LIJEPLJENE PLOČE

Dužinsko-širinski lijepljene masivne ploče izrađuju se u standardnim dimenzijama. Uz standardnu dužinu od 5000 mm i najveću moguću širinu 1300 mm dimenzije smo u mogućnosti individualno prilagoditi prema zahtjevu naručitelja čime je omogućen maksimalni stupanj iskoristivosti tj. minimalan udio ostatka.

Vrste drva: BUKVA PARENA, BUKVA KERN PARENA, HRAST, HRAST NATUR, JASEN, JASEN KERN, JAVOR, TREŠNJA

Kvaliteta: A/B kvaliteta, sortirano po boji i strukturi drva i Kern kvaliteta

Vlažnost drva: 7 - 10%

Lijepljenje: D3 ljepilom - vlagootporno ljepilo bez formaldehida

Površina: obrušena obostrano brusnim papirom granulacije 80 - 100

Obrada: prema zahtjevima naručitelja

Prospekt: u izradi